2012-01-22

Kalenderswapp

På Svensk Scrapbooking har vi swappat kalenderblad, och jag gjorde augusti:


Storlek på bladen är 15 x 20 cm om jag minns rätt.. 

Tack för titten!